Geïnspireerd door het prachtige boek “Istori Kita” van Simone Berger verzamelen

Tilly van Coevorden en Guus Rozendaal sinds 2020 op hun website

Indische Familieverhalen van Tempo Doeloe tot aan Repatriëring of Emigratie.


Samen met de "vertellers" heeft Tilly inmiddels ruim 40 verhalen geschreven en op

de website geplaatst. In veel gevallen heeft het laten vertellen van het Indische verhaal

bijgedragen aan de verwerking van trauma en verdriet.


Al deze verhalen worden niet verteld omdat de vertellers zichzelf zo interessant vinden, maar

vooral omdat de verhalen zich afspelen tegen de achtergrond van voor

de vaderlandse geschiedenis zeer belangrijke periodes.


Deze achtergronden hebben vele levens voor altijd veranderd, ook die van latere generaties.


Het is echter helaas gebleken dat velen maar weinig afweten van deze achtergronden,

waardoor de zogenaamde eerste, tweede en derde generaties

Indische Nederlanders (Indo’s én Totoks) vaak nog steeds niet begrepen worden.


Het is door zowel de verhalen als de historische context door te geven en te laten

begrijpen, dat dat begrip en die erkenning er wél komt.

De Indische Verhalentafel

(www.de-indische-verhalentafel.online)


"De voorgeschiedenis van mijn leven is de geschiedenis van mijn hart"