WAAROM deze Stichting ?


Uit onderzoek (Commissie Bussemaker) is gebleken, dat de Indische Gemeenschap in Nederland versterking van de kennis in de Nederlandse samenleving over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië en de Indische Nederlanders noodzakelijk acht voor meer begrip en erkenning voor datgene wat hen is overkomen.


 WAT  beoogt de Stichting ?


De hoeveelheid kennis over Nederlands-Indië is overweldigend, echter in toenemende mate ook digitaal beschikbaar, maar daardoor ook enorm versnipperd en dus niet echt toegankelijk voor iedereen.

De Stichting beoogt via een aantal projecten een bijdrage te leveren aan het meer toegankelijk maken van deze digitale kennis, ook in de (verre) toekomst.


 HOE wil de Stichting dat doel bereiken ?

Ten eerste via het verzamelen van door Indische Nederlanders digitaal vertelde en in een historische context geplaatste persoonlijke verhalen t.b.v. volgende generaties, zie ook                                Indische Verhalen

Ten tweede via het verzamelen, ordenen, borgen en opnieuw aanbieden van digitale kennis over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië en de Indische Nederlanders op onze Online Kennisbank.


Ten derde via onze discussiegroep op facebook 

Geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië

U/jij wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van deze discussiegroep.