WAAROM deze Stichting ?


Uit onderzoek (*) is gebleken, dat de Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen in Nederland versterking van de kennis in de Nederlandse samenleving over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië noodzakelijk acht voor meer begrip en erkenning voor datgene wat hen is overkomen.

WAT beoogt de Stichting ?


De Stichting Nederlands-Indië wil een bijdrage leveren aan de gewenste versterking van die kennis.

HOE wil de Stichting dat doel bereiken ?


Ten eerste via het verzamelen van in een historische context geplaatste persoonlijke verhalen van Indische Nederlanders op

Ten tweede via diverse nog op te starten projecten

(hierover later meer op deze website).


Contacten met de doelgroep worden onderhouden via LinkedIn, Instagram en de volgende Facebook groepen:

Ten eerste via het verzamelen van in een historische context geplaatste persoonlijke verhalen van Indische Nederlanders op

(U wordt van harte uitgenodigd ook lid te worden van deze groepen)