WAAROM DEZE STICHTING ?


De op 15 augustus 2022 opgerichte Stichting Nederlands-Indië beoogt een bijdrage te leveren

aan versterking van de kennis over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië

en de Indische Nederlanders, die indertijd gedwongen werden hun land te verlaten.


Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat die kennis nauwelijks aanwezig is in de Nederlandse samenleving.


De gemeenschap van Indische Nederlandsers acht die kennis echter onontbeerlijk

voor meer begrip en erkenning voor wat hen is overkomen.


Met dit doel voor ogen verzamelt de in de Stichting Nederlands-Indië ondergebrachte website


De Indische Verhalentafel


sinds 2020 familieverhalen van Indische Nederlanders en plaatst deze

in hun historische context op haar website.


Op deze website van de Stichting Nederlands-Indië worden additioneel onder


Meer Verhalen


elders gepubliceerde Indische familieverhalen geplaatst.


Diverse educatieve video's onder


Historische Achtergronden