"Geschiedenis van Nederlands-Indië" voor het VMBO eindexamen geschiedenis.

Vooroorlogse Periode (tot 1942)

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden - Geschiedenis van Nederlands-Indië 

De ondergang van de VOC

Het cultuurstelsel in de praktijk

De gevolgen van het liberalisme

Eduard Douwes Dekker

De opkomst van het Mataram Sultanaat

Batavia in de 17de eeuw

Opstand 1926

Compagniesdochters

Waarom naar Indië? 

Jan Pieterszoon Coen

De kritiek op het cultuurstelsel

Modern Imperialisme

Het verval van het Mataram

Sultanaat

Johannes van den Bosch

Batavia in de 18de eeuw

Herman Willem Daendels

De opkomst van de VOC

Het cultuurstelsel op papier

Prins Diponegoro

Ethische politiek en Indonesische nationalisme

Slavernij

Chilipeper

Kiesrecht

Chinezenmoord

De Japanse Bezetting (1942-1945)

De Tweede Wereldoorlog

Soekarno

De Dodenspoorlijn

Onafhankelijkheid

Politionele Acties

Naoorlogse Periode (vanaf 1945)