WAAROM?


 

Uit onderzoek van de door het ministerie van VWS in 2021 ingestelde "Commissie Bussemaker"*  is gebleken, dat de algemene kennis in de Nederlandse samenleving over de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië en de  "Indische Nederlanders" zeer beperkt is.


Daarentegen achten de naar schatting 2 miljoen Indische Nederlanders deze kennis essentieel voor meer begrip en erkenning voor datgene wat hen sinds de Japanse bezetting (1942-1945) is overkomen. 


De commissie heeft na uitgebreid en gedegen onderzoek in 2022 een adviesrapport doen verschijnen**, waarop het ministerie in 2023 heeft gereageerd met een concreet beleidsvoornemen***. 


De op 15 augustus 2022 opgerichte Stichting Nederlands-Indië heeft zichzelf als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de gevraagde versterking van de bedoelde kennis, met de focus op het voortgezet onderwijs.

HOE?


Wij geloven in de kracht van zowel "Storytelling" (tekst met foto's) als Beeld & Geluid (documentaires en speelfilms).WAT?

Tot eind 2023 lag onze focus op ons Storytelling project
"De Indische Verhalentafel" met inmiddels 50 unieke verhalen.


In januari 2024 zijn wij gestart met het project
"Film in de Klas”
in het kader van het Herdenkingsjaar “80 jaar Vrijheid”, dat zal lopen vanaf september 2024 tot en met augustus 2025.


Het betreft voorlopig 1 persoonlijk filmportret en 1 korte fictie speelfilm gerelateerd aan de bezetting en bevrijding van het

voormalige Nederlands-Indië.


Deze zullen tegen een bescheiden vergoeding aangeboden worden aan geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs voor klassikale vertoning.


Daarnaast zal dan de Indië-expositie in het CRASH-Museum in Aalsmeer weer geopend zijn als onderdeel van beide projecten.


Tevens zijn er vele hyperlinks opgenomen naar nog meer educatief materiaal.

Waarom Documentaires in de klas?

Documentaires kunnen  uitstekend educatief materiaal zijn voor klassikale vertoning, mits deze documentaires zorgvuldig worden geselecteerd en op de juiste manier worden ingezet.


Waarom ?


1.  Visuele en auditieve stimulatie: documentaires                  bieden visuele en auditieve stimulatie, waardoor              studenten op een boeiende manier nieuwe                        informatie kunnen opnemen en begrijpen.

2.  Authentieke bronnen: documentaires kunnen                   authentieke bronnen van informatie zijn, met                   interviews, beelden en getuigenissen van experts,             getuigen en betrokkenen bij het onderwerp. Dit kan       een dieper inzicht en begrip van het onderwerp               bevorderen;

3.  Diverse perspectieven: documentaires kunnen                 verschillende perspectieven en standpunten over             een onderwerp belichten, waardoor studenten                   worden aangemoedigd om kritisch na te denken en         hun eigen mening te vormen;

4.  Interdisciplinaire benadering: documentaires                   kunnen verschillende disciplines en vakgebieden           integreren, zoals geschiedenis, wetenschap, sociale         wetenschappen en kunst, waardoor studenten een           breder begrip krijgen van het onderwerp;


5.  Actuele thema's: documentaires kunnen actuele               thema's en kwesties belichten, waardoor studenten         relevante en real-world toepassingen van hun                   leerstof kunnen zien.

Het is echter belangrijk om documentaires zorgvuldig te selecteren en als docent vooraf te bekijken om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor het onderwijsniveau en de doelstellingen van de les.


Daarnaast is het aan te raden om aanvullende discussies, reflecties en activiteiten toe te voegen om het kijkproces te begeleiden en het leereffect te vergroten.

Waarom Speelfilms in de klas?

Ook op historische feiten gebaseerde fictie en non-fictie speelfilms kunnen o.i. een waardevolle educatieve bron zijn voor klassikale vertoning, mits ook deze speelfilms zorgvuldig worden geselecteerd en op de juiste manier worden ingezet.

Waarom ?


1.  Visuele representatie: speelfilms kunnen historische       gebeurtenissen en periodes visueel tot leven                     brengen, waardoor studenten een beter begrip en             een levendiger beeld krijgen van de betreffende               geschiedenis;

2.  Emotionele impact: speelfilms kunnen emoties                 opwekken en empathie creëren bij studenten,                   waardoor ze zich beter kunnen inleven in de                     personages en gebeurtenissen uit het verleden;

3.  Verhalende kracht: speelfilms vertellen vaak                     verhalen op een meeslepende en boeiende manier,          waardoor studenten zich meer betrokken voelen bij        de geschiedenis en gemakkelijker informatie                    kunnen onthouden;

4.  Interdisciplinaire benadering: speelfilms kunnen             verschillende aspecten van de geschiedenis, zoals             politiek, cultuur, sociale structuren en economie, op       een geïntegreerde manier presenteren, waardoor               studenten een breder begrip krijgen van de                        historische gebeurtenissen;


Het is echter belangrijk om te onthouden dat historische speelfilms niet altijd volledig accuraat zijn en dat soms historische gebeurtenissen en feiten aangepast of weggelaten worden voor dramatische doeleinden.


Daarom is het essentieel om kritisch te blijven en speelfilms te gebruiken als aanvullend educatief materiaal in combinatie met andere bronnen, zoals documentaires, boeken en academische artikelen.


Het is ook aan te raden om als docent vooraf de film te bekijken en eventueel aanvullende context en achtergrondinformatie te verstrekken aan de studenten om een goed begrip en interpretatie van de film te bevorderen

Waarom hebben wij een lotusbloem gekozen als logo ?

De Lotusbloem staat o.a. symbool voor de transformatie 

  • van onwetendheid naar inzicht
  • van duisternis naar licht